اطلاعات خوراک دام آوین دانه

 تهیه و توزیع خوراک دام وطیور از جمله خدمات اصلی شرکت آوین دانه سپهر است، که توانایی تولید انواع خوراک ها براساس احتیاجات غذایی، مطابق با آخرین استانداردهای جهانی و با استفاده از دستگاههای پیشرفته و مدرن را دارا می باشد و در حال ارائه آن به تمامی نقاط کشور به دامداران و مرغداران عزیز می باشد.   

خوراک آماده دام

خوراک استارتر۱

خوراک استارتر یک خوراک کامل بوده ،که تاثیر بسزای در رشد و افزایش وزن بره و گوساله و بهره روی اقتصادی دارد.مصرف خوراک استارتر به دلیل داشتن پروبیوتیک سبب میشود که دام سیستم گوارش مناسب و ایمنی خوبی را در مراحل رشد داشته باشد.بره ها و گوساله ها بهتر است هرچه زودتر به مصرف خوراک با کیفیت عادت کنند و پس از قطع شیر با جیره های متعادل رشد کنند.

موارد مصرف: ویژه گوساله و بره های شیرخوار از هفته دوم تا 3 ماهگی

مزایا:1-افزایش سرعت رشد
2-امکان زود از شیرگیری گوساله و همچنین کاهش زمان نگهداری تا رسیدن به سن تولید
3-رشد و توسعه سریع دستگاه گوارش وآمادگی برای ورود به مرحله بعدی
4-کاهش ابتلا به سهال به دلیل استفاده از پروبیوتیک
5-افزایش رشد استخوانی
6-جلوگیری از گندخواری

 

ویژگیمحتوا
ویژگی
محتوا
ویژگی
محتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا

خوراک استارتر2

یکی از دلایل طراحی این خوراک ،زود از شیرگیری گوساله ها در کنار کاهش هزینه های تغذیه ای، ،وایجاد شرایطی برای تکامل هرچه زودتر شکمبه است . این خوراک با تامین احتیاجات گوساله ها و بره ها باعث بهبود رشد و از طرفی کم کردن هزینه های پرورش گوساله می شود. این خوراک با داشتن پروبیوتیک باعث شکل گیری جمعیت میکروبی و تخمیر در شکمبه می شود،در نتیجه این خوراک باعث رشد ایده ال گوساله ها می شود.

موارد مصرف:بره ها و گوساله های جوان از 3ماهگی تا 6ماهگی

مزایا:1-کاهش ابتلا به اسهال به دلیل داشتن پروبیوتیک
2-افزایش سرعت رشد.
3-افزایش رشد استخوانی
4--جلوگیری از گندخواری.
5-کاهش زمان نگهداری تا رسیدن به سن تولید.

ویژگیمحتوا
ویژگی
محتوا
ویژگی
محتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا

خوراک کم تولید

این خوراک برای گاو های با تولید شیر 25-20 کیلوگرم طراحی گردیده.این خوراک اقتصادی و به صرفه است و باعث افزایش مصرف ماده خشک شده که جلوگیری از لاغری حیوان و همچنین مانع از ایجاد اختلالات متابولیک از جمله کبد چرب ،اسیدوز وکتوز می گردد.
موارد مصرف:گاوهایی باتولید 25-20 کیلوگرم شیر
مزایا:1-افزایش درصد آبستنی
2-افزایش گیرایی تلقیح و نرخ باروری
3-بهبود کمیت و کیفیت شیر تولیدی
4-کاهش جفت ماندگی و مشکلات تولید مثلی.

 • ویژگی

 • محتوا

 • ویژگی

 • محتوا

 • ویژگی

 • محتوا

 • ویژگی

 • محتوا

 • ویژگی

 • محتوا

 • ویژگی

 • محتوا

 • ویژگی

 • محتوا

 • ویژگی

 • محتوا

 • ویژگی

 • محتوا

 • ویژگی

 • محتوا

خوراک متوسط

این خوراک برای گاوهای با تولید کم تر از 30 کیلوگرم شیر طراحی گردیده و بهترین بازده ی تولیدی بر اساس ظرفیت تولیدی دام دارد.

موارد مصرف:گاوهایی با تولید زیر 30 کیلوگرم شیر

مزایا:1-افزایش درصد آبستنی
2-افزایش گیرایی تلقیح ونرخ باروری
3-بهبود کمیت و کیفیت شیر تولیدی
4- کاهش مشکلات تولید مثلی در گله از قبیل جفت ماندگی و سقط و....
5-کنترل بیماری های متابولیکی از قبیل اسیدوز -کتوز -کبد چرب و...

خوراک پر تولید

این نوع محصول جهت مصرف گاوهای با تولید 35-30 کیلوگرم شیر در روز تنظیم شده و قادر است تمامی نیاز های نگهداری ،رشد،تولید شیر و تولید مثل را تامین نماید.
موارد مصرف:گاوهایی با تولید 35-30کیلوگرم شیر در روز
مزایا:1-استفاده از ویتامین ها و مواد معدنی با زیست فراهمی بالا.
2-کمترین تخریب در طول پخت و پلت
3-بهترین بازده تولید شیر
4-افزایش درصد آبستنی
5-افزایش گیرایی تلقیح و نرخ باروری
6-کاهش مشکلات تولید مثلی در گله از قبیل جفت ماندگی،...
7-کنترل بیماری های متابولیک از قبیل اسیدوز،کتوز،کبد چرب،.....

ویژگیمحتوا
ویژگی
محتوا
ویژگی
محتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا

خوراک سوپر ویژه

این خوراک مناسب گاوهای سوپر و تولید بالای 35کیلوگرم شیر آماده شده.این خوراک براساس انرژی و پروتئین قابل متابولیسم جهت افزایش تولید شیر و افزایش چربی متعادل شده.
موارد مصرف:گاوهای با تولید بالای 35 کیلوگرم شیر در روز.
مزایا:1-افزایش ضریب آبستنی و افزایش ضریب بدنی
2-کاهش مدت زمان فاصله بین دو زایمان openday
3-کاهش میزان حذف گاو به دلایل تولیدمثلی.
4-افزایش طول عمر اقتصادی گاو

ویژگیمحتوا
ویژگی
محتوا
ویژگی
محتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا

خوراک پرواری

هدف از پرواربندی گوساله ها تولید گوشت قرمز است.باتوجه به اینکه میانگین افزایش وزن روزانه گوساله پرواری حدود 1000تا1800گرم ،درصد پروتئین گوشت آن 21% و چربی آن کمتر از گوشت گوسفند است لذا پرواربندی گوساله اهمیت خاصی در تامین پروتئین مورد نیاز جامعه دارد.غذا و تغذیه مهمترین مسئله در پرواربندی است.زیرا وقتی حیوان حداکثر تولید را خواهد داشت که نیازهایش از لحاظ انرژی ،پروتئین و سایر مواد مغذی تامی شده باشد.بنابراین هرچقدر گوساله دارای تغذیه بهتری بوده وسالمتر باشند حرفه پرواربندی دارای سود بیشتری خواهد بود
مزایا:1-بهبودضریب تبدیل غذایی
2-کاهش دوره پرواری
4-افزایش درصد گوشت لاشه
5- ایجاد تعادل در دستگاه گوارش
6- کاهش هزینه جیره و افزایش بازده اقتصادی
7-کاهش چربی زیر پوستی و بهبود کیفیت لاشه
موارد مصرف:گوساله های بالای 6ماه

ویژگیمحتوا
ویژگی
محتوا
ویژگی
محتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا

خوراک تلیسه 1

با توجه به اینکه آینده گله درگروی توجه به پرورش و تغذیه تلیسه هاست در آینده به عنوان گاوهای بالغ ،تولید گله را برعهده خواهند گرفت.هدف از پرورش تلیسه ،داشتن حیوانی با جثه مناسب و بزرگ است.بطوریکه بتواند در 15سالگی یا کمتر از آن جفتگیری نمایدو زایش این دام در کمتر از 25 ماهگی باشد.
مزایا:1-افزایش سرعت رشد
2-کاهش زمان رسیدن به تلقیح
3-افزایش رشد و تراکم استخوانی.
4-تولید گوساله ب وزن بالا
موارد مصرف:از 6ماهگی تا آبستنی

ویژگیمحتوا
ویژگی
محتوا
ویژگی
محتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا

خوراک تلیسه 2

جهت تغذیه گاوهای غیر شیرده شامل تلیسه های 7ماه تا 21 روز قبل از زایش ود همینطور گاوهای خشک از ابتدای دوره ی خشک تا 21 روز قبل از زایش طراحی و تولید گردیده است.خوراک گاو غیر شیری حاوی کلیه عناصر ضروری برای رشد مطلوب ،حفظ و سلامتی و آماده سازیتلیسه ها برای گذراندن دوره آبستنی همجنین تغذیه گاوهای خشک در گاوداری ها و مزارع پرورش تلیسه تدارک دیده شده است.در دوره بلوغ تلیسه ها،تغذیه تلیسه ها بهوسیله این کنسانتره دمی تواند شیر تولیدی را پس از هر شکم زایمان تا بیشتر از یک تن اضافه کند.
مزایا: 1-کاهش زمان رسیدن به تلقیح
2-بهبود متابولیسم انرژی و پروتئین
3-اطمینان از رفع احتیاجات دام
4-جلوگیری از گندخواری
موارد مصرف:از آبستنی تا 45 روز مانده به زایمان

ویژگیمحتوا
ویژگی
محتوا
ویژگی
محتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا

خوراک انتظار زایمان

دوره انتقال یک مرحله بحرانی در چرخه زندگی گاوهای شیری محسوب می شود در این دوره زمانی ،افزایش استرس های متابولیک در پی افزایش وزن جنین ،تغییرات شدید هورمونی و کاهش مصرف ماده خشک احتمال بروز بیماری متابولیک بعد از زایمان نظیر (تب شیر،کتوز،کبد چرب ،جابه جایی شیردان و...)را افزایش می دهد.به منظور به حداقل رساندن اثرات چنین استرس هایی در این بازه زمانی استفاده از خوراک ویژه جهت بهبود متابولیسم انرژی و پروتئین اثرات قابل ملاحضه ای داشته باشد.این خوراک با هدف تامین احتیاجات و به طور همزمان توجه به جنبه ی اقتصادی پرورش در این دسته از گاوها طراحی گردیده.
مزایا:1-کاهش مشکلات انتهای زمان آبستنی
2-کاهش سخت زایی 3-کاهش جفت ماندگی
4-افزایش ضریب بدنی گاو در زمان خشکی
5-افزایش طول عمر اقتصادی گاو
موارد مصرف:آبستنی تا 45 روز مانده به زایمان

ویژگیمحتوا
ویژگی
محتوا
ویژگی
محتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا

خوراک آماده طیور

سوپر استارتر(پیش آغازین)

سوپر استارتر آوین دانه سپهر با استفاده از برترین متدهای جیره نویسی و با استفاده از پودر چهارگیاه مختلف در ترکیب خود بصورت کرامبل تهیه وبیشترین تحریک ممکن را برای مصرف خوراک برای جوجه را فراهم می نماید
موارد مصرف:جوجه های 1 تا 10 روزه
مزایا :1-تحریک وزن گیری
2-بهترین ضریب تبدیل
3-افزایش اشتها
4 -افزایش دهنده ایمنی
5-کاهش ضریب تبدیل

ویژگیمحتوا
ویژگی
محتوا
ویژگی
محتوا
ویژگیمحتوا
ویژگیمحتوا

پیش دان

مناسب جوجه 8تا20 روزه
رفع احتیاجات مغذی طیور به نحو مطلوب
در نظر گرفتن بهترین نسبت انرژی به پروتئین
مواد اولیه با کیفیت
ترکیبات محرک رشد

 

پروتئینمحتوا

چربی

محتوا

کلسیم

محتوا

فسفر
محتوا
سدیممحتوا

 


 

پروتئین

محتوا

چربی

محتوا

کلسیم 

محتوا

فسفر

محتوا

سدیم

محتوا

میان دان

مناسب جوجه30تا21 روزه
ضریب تبدیل پایین وبهینه
مواد اولیه با کیفیت
رفع احتیاجات مغذی طیور به نحو مطلوب
متعادل شده براساس پروتئین قابل متابولیسم
ترکیبات محرک رشد
بهترین توازن آمینواسیدی با تنوع در منابع پروتئینی مطلوب

 

پروتئینمحتوا

چربی

محتوا

کلسیم

محتوا

فسفر
محتوا
سدیممحتوا

 


 

پروتئین

محتوا

چربی

محتوا

کلسیم 

محتوا

فسفر

محتوا

سدیم

محتوا

پس دان1

مناسب مرغ های 42-31 روزه
استفاده از ویتامین ها و مواد معدنی با زیست فراهمی بالا با کمترین تخریب در طول پخت و پلت
بهبود ضریب تبدیل و بازده خوراک

 

پروتئینمحتوا

چربی

محتوا

کلسیم

محتوا

فسفر
محتوا
سدیممحتوا

 


 

پروتئین

محتوا

چربی

محتوا

کلسیم 

محتوا

فسفر

محتوا

سدیم

محتوا

پس دان2

مناسب مرغ های 43 روزگی تا کشتار
کاهش قابلیت انتخاب خوراک
بهترین خوراک نگهداری
جلوگیری از سکته های قلبی و آسیت
کاهش هزینه های پرورش
افزایش بهره وری

 

پروتئینمحتوا

چربی

محتوا

کلسیم

محتوا

فسفر
محتوا
سدیممحتوا

 


 

پروتئین

محتوا

چربی

محتوا

کلسیم 

محتوا

فسفر

محتوا

سدیم

محتوا